MENU (C) (2)

Un altro show - Shiva 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

feat. Geolier | Uoh! Sto in bilico tra piacere e scopo (Uoh)
Senso di colpa uccide più del senso di vuoto (Uoh)
Scrivo poesie tra gli edifici e i colpi da fuoco (Uh, yeah)
Amarsi non è più innocuo, ferirsi diventa un gioco (Uoh)

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Un altro show - Shiva 「Lyrics」

feat. Geolier | Uoh! Sto in bilico tra piacere e scopo (Uoh)
Senso di colpa uccide più del senso di vuoto (Uoh)
Scrivo poesie tra gli edifici e i colpi da fuoco (Uh, yeah)
Amarsi non è più innocuo, ferirsi diventa un gioco (Uoh)
Ho perso troppo tempo appresso a cercare di cambiare (Yeah, yeah)
Che in realtà queste apparenze sono spesso bugiarde (Yeah, yeah, yeah)
Non sono bravo a nascondermi dal nostro legame (Yeah, yeah, yeah)
Ma vederti stare bene insieme a un altro fa male (Uah, uoh)
Io ti aspetto giù, ho una Camel Blue da fumare in due, scendi un attimo
Mentre un altro show passa via veloce queste banconote stan bruciando
Non posso mentire, lei è come il mio karma, tutto mi ritorna, yeah, yeah
Ho dovuto soffrire prima di capire gli occhi di una donna, yeah, yeah

[Ritornello: Shiva]
Faccio e non basta mai (Uh, yeah)
Faccio e non basta mai (Uh-ah)
Quello che lui ti dà (Uh yeah)
Non è ciò che mi dà (Uoh, uoh, uoh)
Stan prendendo fuoco banconote di un altro show (Oh-oh-oh-oh)
Che si vive solo dopo che si è morti un po' (Po')
Faccio e non basta mai (Uh, yeah)
Faccio e non basta mai (No, mai)
Quello che lui ti dà (Ti dà)
Non è ciò che mi dà (Uoh, uoh, uoh)
Stan prendendo fuoco banconote di un altro show (Oh-oh-oh-oh)
Che si vive solo dopo che si è morti un po' (Po')
[Strofa 2: Geolier]
Yeah, yeah
È tanto ca tra me e te nun va
Sulo ca nun tenimmo 'o curaggio
E dicere ca tra nuje è fernuta
Pure si pare ca mo iniziaje
Nuje ce tatuaimo l'iniziale
Stranamente faceva cchiù male
Pochi juorne e t''o vuó cancellá
Comm'e 'a Birkin ca mo t'hê 'ccattato
Nuje simmo accussì
Comme duje abusive ca campano e basta
I' te tengo a dint'ô posto 'e ll'anema ca nun tengo
'A quanno tu sî venuta vicino a me


Nun t'immagine 'a vita toja senza 'e me
Stammo appiccianno sorde 'e n'atu show
Passano a treciento n'atu stop

[Ritornello: Shiva]
Faccio e non basta mai (Uh, yeah)
Faccio e non basta mai (Uh-ah)
Quello che lui ti dà (Uh yeah)
Non è ciò che mi dà (Uoh, uoh, uoh)
Stan prendendo fuoco banconote di un altro show (Oh-oh-oh-oh-oh)
Che si vive solo dopo che si è morti un po' (Po')
Faccio e non basta mai (Uh, yeah)
Faccio e non basta mai (No, mai)
Quello che lui ti dà (Ti dà)


Non è ciò che mi dà (Uoh, uoh, uoh)
Stan prendendo fuoco banconote di un altro show (Oh-oh-oh-oh-oh)
Che si vive solo dopo che si è morti un po' (Po')


Un altro show - Shiva 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Uoh! Nasa balanse ako sa pagitan ng kasiyahan at layunin (uoh)
Ang pagkakasala ay pumapatay ng higit pa sa isang pakiramdam ng kawalan ng laman (UOH)
Sumusulat ako ng tula sa pagitan ng mga gusali at mga putok (uh, oo)
Ang pagmamahal sa bawat isa ay hindi na nakakapinsala, ang pananakit ay nagiging isang laro (uoh)
Sobrang nasayang ko ang oras na sinusubukan kong baguhin (oo, oo)
Na sa katotohanan ang mga pagpapakita na ito ay madalas na kasinungalingan (oo, oo, oo)
Hindi ako magaling magtago mula sa aming bono (oo, oo, oo)
Ngunit ang nakikita mong masarap kasama ang isa pang masakit (uah, uoh)
Hihintayin kita sa ibaba, mayroon akong isang kamelyo na asul para sa dalawa na manigarilyo, bumaba sandali
Habang ang isa pang palabas ay nagmamadali sa pamamagitan ng mga panukalang batas na ito ay nasusunog


Hindi ako maaaring magsinungaling, siya ay tulad ng aking karma, lahat ito ay bumalik sa akin, oo, oo
Kailangan kong magdusa bago ko naiintindihan ang mga mata ng isang babae, oo, oo

[Chorus: Shiva]
Ginagawa ko at hindi ito sapat (uh, oo)
Ginagawa ko at hindi ito sapat (uh-ah)
Ano ang ibinibigay sa iyo (uh yeah)
Hindi ito ang ibinibigay niya sa akin (uoh, uoh, uoh)
Ang mga panukalang batas mula sa isa pang palabas ay nakakakuha ng apoy (oh-oh-oh-oh)
Na nakatira ka lang pagkatapos mong mamatay nang kaunti (maliit)
Ginagawa ko at hindi ito sapat (uh, oo)
Ginagawa ko at hindi ito sapat (hindi, hindi)
Ang binibigyan ka niya (nagbibigay sa iyo)
Hindi ito ang ibinibigay niya sa akin (uoh, uoh, uoh)


Ang mga panukalang batas mula sa isa pang palabas ay nakakakuha ng apoy (oh-oh-oh-oh)
Na nakatira ka lang pagkatapos mong mamatay nang kaunti (maliit)

[Bersikulo 2: Geolier]
Yeah yeah
Napakaraming ca sa pagitan mo at sa akin hindi ito pupunta
Sulo ca nun tenimmo 'o curaggio
At upang sabihin ang ca tra nuje ay Fernuta
Mukhang ito ang aking pagsisimula
Nuje tattoo namin ang paunang
Kakaibang mas masaktan ito
Ilang Juorne at T'o Vuó Cancellá
Comm'e 'isang birkin ca mo t'hê' ccattato
Inakusahan ni Nuje Simmo


Comme duje mapang -abuso na CA Campania at iyon na
Nakuha kita sa dint'ô posto 'e ll'anema ca nun tengo
Paano ka lumapit sa akin
Huwag isipin ang iyong buhay nang wala ako
Kami ay Appicanno bingi 'e n'atu show
Nagpapasa sila sa tatlong daang n'atu stop

[Chorus: Shiva]
Ginagawa ko at hindi ito sapat (uh, oo)
Ginagawa ko at hindi ito sapat (uh-ah)
Ano ang ibinibigay sa iyo (uh yeah)
Hindi ito ang ibinibigay niya sa akin (uoh, uoh, uoh)
Ang mga banknotes mula sa isa pang palabas ay nakakakuha ng apoy (oh-oh-oh-oh-oh)
Na nakatira ka lang pagkatapos mong mamatay nang kaunti (maliit)


Ginagawa ko at hindi ito sapat (uh, oo)
Ginagawa ko at hindi ito sapat (hindi, hindi)
Ang binibigyan ka niya (nagbibigay sa iyo)
Hindi ito ang ibinibigay niya sa akin (uoh, uoh, uoh)
Ang mga banknotes mula sa isa pang palabas ay nakakakuha ng apoy (oh-oh-oh-oh-oh)
Na nakatira ka lang pagkatapos mong mamatay nang kaunti (maliit)Lyrics by Sanderlei

#sanderlei