MENU (C) (7)

Bloody Samaritan - Ayra Starr 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

London (London) I'm feeling vibes on vibes
I'm a ticking dynamite
I'll blow your candlelight
You know I'm just that type

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Bloody Samaritan - Ayra Starr 「Lyrics」

London (London) I'm feeling vibes on vibes
I'm a ticking dynamite
I'll blow your candlelight
You know I'm just that type
No oh, dem no fit kill my vibe (No, no)
Dem no fit kill my vibe
Dem no fit kill
Dem no fit kill
Dem no fit kill my—

[Verse 1]
A wise man said, "Follow the stars"
There you shall find a piece of advice


If you hate your enemies, enemies shine
If you're not a friend of me, enter the light
Cause you can never kill my vibe
Got here with no sacrifices
Everything once taken, still had to make it
Vibe killer, me I no go take shit (Ayy)

[Chorus]
Vibe killer, bloody Samaritan
Protect my energy from your bad aura
Na my pastor say I be my healer
Everything I desire, I go receive
My rhythm, flow like a river
If you get yawa, come on, go and sit down


I go just para, comot my jigga
I go just dey, follow my dreams

[Post-Chorus]
I'm feeling vibes on vibes (I'm feeling vibes)
I'm a ticking dynamite (I'm a tickin' dyn—)
I'll blow your candlelight (I'll blow your can—)
You know I'm just that type (That type)
No oh, dem no fit kill my vibe
Dem no fit kill my vibe
You no fit kill
You no fit kill
You no fit kill my vibe


[Verse 2]
I see you watching my stories
I see you gauging my lifestyle
I see you watching my movements
This bad bitch bad every day (This bad bitch bad every day)
I no dey look your face
Badman bad everyday
Get on your knees and pray
Til you regain your faith

[Chorus]
Vibe killer, bloody Samaritan
Protect my energy from your bad aura
Na my pastor say I be my healer


Everything I desire, I go receive
My rhythm, flow like a river
If you get yawa, come on, go and sit down
I go just para, comot my jigga
I go just dey, follow my dreams

[Post-Chorus]
I'm feeling vibes on vibes (I'm feeling vibes)
I'm a ticking dynamite (I'm a ticking dyn—)
I'll blow your candlelight (I'll blow your can—)
You know I'm just that type (That type)
No oh, dem no fit kill my vibe
Dem no fit kill my vibe (Oh, oh, oh, oh, oh, oh-ah)
You no fit kill


You no fit kill
You no fit kill my vibe


Bloody Samaritan - Ayra Starr 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


London (London) Nararamdaman ko ang mga vibes sa mga vibes
Ako ay isang ticking dynamite
Sasabog ko ang iyong kandila
Alam mong ganito lang ako
Hindi oh, dem no fit pumatay ng aking vibe (hindi, hindi)
Dem no fit pumatay ng aking vibe
Dem walang fit kill
Dem walang fit kill
Dem no fit kill my—

[Taludtod 1]


Sinabi ng isang matalinong tao, "Sundin ang mga bituin"
Doon ka makakahanap ng isang piraso ng payo
Kung kinamumuhian mo ang iyong mga kaaway, lumiwanag ang mga kaaway
Kung hindi ka kaibigan ko, ipasok ang ilaw
Sanhi hindi mo maaaring patayin ang aking vibe
Nakarating dito nang walang mga sakripisyo
Lahat ng beses kinuha, kailangan pa ring gawin ito
Vibe killer, ako hindi ako go take shit (ayy)

[Koro]
Vibe Killer, Bloody Samaritano
Protektahan ang aking enerhiya mula sa iyong masamang aura
Sinasabi ng aking pastor na ako ang aking manggagamot
Lahat ng gusto ko, tatanggap ako


Ang aking ritmo, daloy tulad ng isang ilog
Kung nakakuha ka ng yawa, halika, umupo ka
Pumunta lang ako para, comot my jigga
Pumunta lang ako dey, sundin ang aking mga pangarap

[Post-Chorus]
Feeling vibes ako sa vibes (nakakaramdam ako ng vibes)
Ako ay isang Ticking Dynamite (Ako ay isang Tickin 'Dyn—)
Sasabog ko ang iyong kandila (sasabog ko ang iyong lata—)
Alam mo na ako lang ang uri (ganyang uri)
Hindi oh, dem no fit pumatay ng aking vibe
Dem no fit pumatay ng aking vibe
Wala kang fit kill
Wala kang fit kill


Hindi ka akma na patayin ang aking vibe

[Taludtod 2]
Nakikita kita na pinapanood mo ang aking mga kwento
Nakikita kita na sinusukat ang aking pamumuhay
Nakikita kong pinapanood mo ang aking paggalaw
Ang masamang asong babae na ito ay masama araw -araw (ang masamang asong babae na ito ay masama araw -araw)
Hindi ako tumingin sa mukha mo
Badman Bad araw -araw
Lumuhod ka at manalangin
Til mabawi mo ang iyong pananampalataya

[Koro]
Vibe Killer, Bloody Samaritano


Protektahan ang aking enerhiya mula sa iyong masamang aura
Sinasabi ng aking pastor na ako ang aking manggagamot
Lahat ng gusto ko, tatanggap ako
Ang aking ritmo, daloy tulad ng isang ilog
Kung nakakuha ka ng yawa, halika, umupo ka
Pumunta lang ako para, comot my jigga
Pumunta lang ako dey, sundin ang aking mga pangarap

[Post-Chorus]
Feeling vibes ako sa vibes (nakakaramdam ako ng vibes)
Ako ay isang Ticking Dynamite (Ako ay isang Ticking Dyn—)
Sasabog ko ang iyong kandila (sasabog ko ang iyong lata—)
Alam mo na ako lang ang uri (ganyang uri)
Hindi oh, dem no fit pumatay ng aking vibe


Dem No Fit Kill My Vibe (oh, oh, oh, oh, oh-ah)
Wala kang fit kill
Wala kang fit kill
Hindi ka akma na patayin ang aking vibeLyrics by Sanderlei

#sanderlei