MENU (X)

P!NK - TRUSTFALL - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)

Trust fall, baby! It's a trust fall, baby
Picture a place where it all doesn't hurt
Where everything's safe and it doesn't get worse, oh my
We see through bloodshot eyes

by Sanderlei Silveira - 05/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


P!NK - TRUSTFALL (Lyrics)

Trust fall, baby! It's a trust fall, baby
Picture a place where it all doesn't hurt
Where everything's safe and it doesn't get worse, oh my
We see through bloodshot eyes
Picture a place, somewhere else far away
Where you know what they mean and they mean what they say to us
And would that be enough?

[Pre-Chorus]
Are we running out of time?
Are we hiding from the light?
Are we just too scared to fight for what we want tonight?


[Chorus]
Close your eyes and leave it all behind
Go where love is on our side
It's a trust fall, baby
It's a trust fall, baby
You and I and everyone alive
We can run into the fire
It's a trust fall, baby
Yeah, it's a trust fall, baby

[Verse 2]
Jump with me, come with me, burn like the sun
We'll talk, then we'll cry, then we'll laugh 'til we're done, oh my
It's like we're out our minds[Pre-Chorus]
We've been running for our lives
We've been hiding from the light
We've been far too scared to fight for what we want tonight

[Chorus]
Close your eyes and leave it all behind
Go where love is on our side
It's a trust fall, baby
It's a trust fall, baby
You and I and everyone alive
We can run into the fire
It's a trust fall, baby


Yeah, it's a trust fall, baby

[Bridge]
What if we just fall?
I'm not going without you
You're not going alone
I fell so far 'til I found you
But you know what you know when you know
So I'm not going without you
You're not going alone
Cause you know when you know

[Chorus]
Close your eyes and leave it all behind


Go where love is on our side
It's a trust fall, baby
It's a trust fall, baby

[Outro]
What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just—


P!NK - TRUSTFALL - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)


Tiwala sa pagkahulog, sanggol! Ito ay isang tiwala na pagkahulog, sanggol


Larawan ng isang lugar kung saan hindi nasasaktan ang lahat
Kung saan ligtas ang lahat at hindi ito lumala, oh my
Nakikita natin sa pamamagitan ng mga mata ng dugo
Larawan ng isang lugar, sa ibang lugar na malayo
Kung saan alam mo kung ano ang ibig sabihin at ibig sabihin nila kung ano ang sinasabi nila sa amin
At sapat na ba iyon?

[Bago mag chorus]
Nauubusan na ba tayo ng oras?
Nagtatago ba tayo mula sa ilaw?
Natatakot lang ba tayo upang labanan ang gusto natin ngayong gabi?

[Koro]
Ipikit ang iyong mga mata at iwanan ang lahat


Pumunta kung saan nasa tabi namin ang pag -ibig
Ito ay isang tiwala na pagkahulog, sanggol
Ito ay isang tiwala na pagkahulog, sanggol
Ikaw at ako at lahat ng buhay
Maaari tayong tumakbo sa apoy
Ito ay isang tiwala na pagkahulog, sanggol
Oo, ito ay isang taglagas ng tiwala, sanggol

[Taludtod 2]
Tumalon kasama ko, sumama ka sa akin, sunugin tulad ng araw
Pag -uusapan natin, pagkatapos ay iiyak tayo, pagkatapos ay tatawa tayo 'tapos na tayo, oh my
Parang wala kaming isipan

[Bago mag chorus]


Tumatakbo kami para sa aming buhay
Nagtago kami mula sa ilaw
Masyado kaming natatakot upang labanan ang gusto namin ngayong gabi

[Koro]
Ipikit ang iyong mga mata at iwanan ang lahat
Pumunta kung saan nasa tabi namin ang pag -ibig
Ito ay isang tiwala na pagkahulog, sanggol
Ito ay isang tiwala na pagkahulog, sanggol
Ikaw at ako at lahat ng buhay
Maaari tayong tumakbo sa apoy
Ito ay isang tiwala na pagkahulog, sanggol
Oo, ito ay isang taglagas ng tiwala, sanggol


[Bridge]
Paano kung mahuhulog lang tayo?
Hindi ako pupunta nang wala ka
Hindi ka mag -iisa
Nahulog ako hanggang ngayon ay nakita kita
Ngunit alam mo ang alam mo kapag alam mo
Kaya hindi ako pupunta nang wala ka
Hindi ka mag -iisa
Dahil alam mo kung alam mo

[Koro]
Ipikit ang iyong mga mata at iwanan ang lahat
Pumunta kung saan nasa tabi namin ang pag -ibig
Ito ay isang tiwala na pagkahulog, sanggol


Ito ay isang tiwala na pagkahulog, sanggol

[Outro]
Paano kung mahuhulog lang tayo?
Paano kung mahuhulog lang tayo?
Paano kung mahuhulog lang tayo?
Paano kung mahuhulog lang tayo?
Paano kung mahuhulog lang tayo?
Paano kung mahuhulog lang tayo?
Paano kung tayo lang—