MENU (C)

Silver Tongues - Louis Tomlinson 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

Getting high on the amber wave
Going deep for the ones who do the same
Air max's and silver tongues
Settle in for another heavy one

#sanderlei #LouisTomlinson #SilverTongues #Rihanna #lyrics #TikTok #REMIX


Silver Tongues - Louis Tomlinson 「Lyrics」

Getting high on the amber wave
Going deep for the ones who do the same
Air max's and silver tongues
Settle in for another heavy one
You said love was a pretty lie
And I choked when your smoke got in my eye
Bad logic and empty cans

[Pre-Chorus]
I know nobody understands
Me like you do

[Chorus]
You know it's times like these
We're so much happier
Nights like these
We'll remember those stupid jokes
Only we know
You know when I'm with you
I'm so much happier
Nights like these
We'll remember those songs we wrote
Only we know
You smile at me and say, "It's time to go"
But I don't feel like going home

[Verse 2]You said grass was a dirty drug
You like to preach with vodka in your mug
I love all the things you know
But I'm king on a 50-metre road
We stand up tall and beat our chest
Shout some things that we'll regret
Sit down with a master plan

[Pre-Chorus]
I know nobody understands
Me like you do

[Chorus]
It's times like these


We're so much happier
Nights like these
We'll remember those stupid jokes
Only we know
You know when I'm with you
I'm so much happier
Nights like these
We'll remember those songs we wrote
Only we know
You smile at me and say, "It's time to go"
But I don't feel like going home

[Bridge]
You and me until the end


Waking up to start again
You and me until the end
Waking up to start again
There's nowhere else that I would rather be

[Chorus]
Because it's times like these
We're so much happier
Nights like these
We'll remember those stupid jokes
Only we know
You know when I'm with you
I'm so much happier
Nights like these


We'll remember those songs we wrote
Only we know
You smile at me and say, "It's time to go"
But I don't feel like going home


Silver Tongues - Louis Tomlinson 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Pagkuha ng mataas sa alon ng amber
Malalim para sa mga gumagawa ng pareho
Air Max at Silver Langues
Mag -ayos para sa isa pang mabibigat
Sinabi mong ang pag -ibig ay isang magandang kasinungalingan
At nag -choke ako nang ang iyong usok ay nakatingin sa aking mata
Masamang lohika at walang laman na mga lata

[Bago mag chorus]


Alam kong walang nakakaintindi
Ako kagaya ng ginagawa mo

[Koro]
Alam mo na ang mga oras na tulad nito
Mas masaya kami
Gabi na tulad nito
Naaalala natin ang mga hangal na biro
Tanging alam natin
Alam mo kung kasama kita
Mas masaya ako
Gabi na tulad nito
Naaalala natin ang mga awiting isinulat namin
Tanging alam natin


Ngumiti ka sa akin at sinabing, "Oras na upang pumunta"
Ngunit ayaw kong umuwi

[Taludtod 2]
Sinabi mo na ang damo ay isang maruming gamot
Gusto mong mangaral ng vodka sa iyong tabo
Mahal ko ang lahat ng mga bagay na alam mo
Ngunit ako ay hari sa isang 50-metro na kalsada
Tumayo kami ng matangkad at binugbog ang dibdib namin
Sigaw ng ilang mga bagay na ikinalulungkot natin
Umupo gamit ang isang master plan

[Bago mag chorus]
Alam kong walang nakakaintindi


Ako kagaya ng ginagawa mo

[Koro]
Ito ay mga oras na tulad nito
Mas masaya kami
Gabi na tulad nito
Naaalala natin ang mga hangal na biro
Tanging alam natin
Alam mo kung kasama kita
Mas masaya ako
Gabi na tulad nito
Naaalala natin ang mga awiting isinulat namin
Tanging alam natin
Ngumiti ka sa akin at sinabing, "Oras na upang pumunta"


Ngunit ayaw kong umuwi

[Bridge]
Ikaw at ako hanggang sa huli
Gumising upang magsimula muli
Ikaw at ako hanggang sa huli
Gumising upang magsimula muli
Wala nang iba pa na mas gugustuhin kong maging

[Koro]
Dahil ito ay mga oras na tulad nito
Mas masaya kami
Gabi na tulad nito
Naaalala natin ang mga hangal na biro


Tanging alam natin
Alam mo kung kasama kita
Mas masaya ako
Gabi na tulad nito
Naaalala natin ang mga awiting isinulat namin
Tanging alam natin
Ngumiti ka sa akin at sinabing, "Oras na upang pumunta"
Ngunit ayaw kong umuwiSanderlei Sanderlei

#sanderlei