MENU (C)

Lift Me Up - Rihanna 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound

#sanderlei #LiftMeUp #WakandaForever #Rihanna #lyrics #TikTok #REMIX


Lift Me Up - Rihanna 「Lyrics」

Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound

[Verse 1]
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep
Keep me in the warmth of your love
When you depart, keep me safe
Safe and sound

[Chorus]
Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound

[Verse 2]
Drowning in an endless sea
Take some time and stay with me
Keep me in the strength of your arms
Keep me safe
Safe and sound

[Chorus]
Lift me upHold me down
Keep me safe
Safe and sound

[Verse 3]
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep
Keep me safe
We need light, we need love

[Chorus]
(Lift me up) Lift me up in your arms
(Hold me down) I need love, I need love, I need love
(Keep me close) Hold me, hold me


(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me
(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me
(Hold me down) Hold me, hold me
(Keep me safe) We need light, we need love


Lift Me Up - Rihanna 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Buhatin mo ako
Hawakan mo ako
Panatilihin akong malapit
Ligtas at tunog

[Taludtod 1]
Nasusunog sa isang walang pag -asa na panaginip
Hawakan mo ako kapag natutulog ka
Panatilihin mo ako sa init ng iyong pag -ibig


Kapag umalis ka, panatilihing ligtas ako
Ligtas at tunog

[Koro]
Buhatin mo ako
Hawakan mo ako
Panatilihin akong malapit
Ligtas at tunog

[Taludtod 2]
Ang pagkalunod sa isang walang katapusang dagat
Kumuha ng ilang oras at manatili sa akin
Panatilihin mo ako sa lakas ng iyong mga bisig
Panatilihin akong ligtas


Ligtas at tunog

[Koro]
Buhatin mo ako
Hawakan mo ako
Panatilihin akong ligtas
Ligtas at tunog

[Taludtod 3]
Nasusunog sa isang walang pag -asa na panaginip
Hawakan mo ako kapag natutulog ka
Panatilihin akong ligtas
Kailangan natin ng ilaw, kailangan natin ng pag -ibig


[Koro]
(Itaas ako) Itaas ako sa iyong mga bisig
(Hold Me Down) Kailangan ko ng pag -ibig, kailangan ko ng pag -ibig, kailangan ko ng pag -ibig
(Panatilihin akong malapit) Hawakan mo ako, hawakan mo ako
(Ligtas at tunog) Hawakan mo ako, hawakan mo ako, hawakan mo ako, hawakan mo ako
(Iangat mo ako) Hawakan mo ako, hawakan mo ako, hawakan mo ako, hawakan mo ako
(Hawakan mo ako) Hawakan mo ako, hawakan mo ako
(Panatilihing ligtas ako) Kailangan namin ng ilaw, kailangan natin ng pag -ibigSanderlei Sanderlei

#sanderlei