MENU (C)

The Twelve Days of Christmas 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

#sanderlei #TheTwelveDaysofChristmas #ChristmasSong #lyrics #TikTok #REMIX


The Twelve Days of Christmas 「Lyrics」

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

[Verse 2]
On the second day of Christmas, my true love sent to me
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 3]
On the third day of Christmas, my true love sent to me
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 4]
On the fourth day of Christmas, my true love sent to me
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 5]
On the fifth day of Christmas, my true love sent to me
Five golden rings
Four calling birds
Three french hensTwo turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 6]
On the sixth day of Christmas, my true love sent to me
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 7]
On the seventh day of Christmas, my true love sent to me


Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 8]
On the eighth day of Christmas, my true love sent to me
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings


Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 9]
On the ninth day of Christmas, my true love sent to me
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 10]
On the tenth day of Christmas, my true love sent to me
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 11]
On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 12]
On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me
Twelve drummers drumming
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree


The Twelve Days of Christmas 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


[Taludtod 1]
Sa unang araw ng Pasko, ang aking tunay na pag -ibig ay ipinadala sa akin
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 2]
Sa ikalawang araw ng Pasko, ipinadala sa akin ang aking tunay na pag -ibig
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 3]
Sa ikatlong araw ng Pasko, ipinadala sa akin ang aking tunay na pag -ibig


Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 4]
Sa ika -apat na araw ng Pasko, ipinadala sa akin ang aking tunay na pag -ibig
Apat na tumatawag na mga ibon
Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 5]
Sa ikalimang araw ng Pasko, ipinadala sa akin ang aking tunay na pag -ibig
Limang gintong singsing


Apat na tumatawag na mga ibon
Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 6]
Sa ikaanim na araw ng Pasko, ipinadala sa akin ng aking tunay na pag -ibig
Anim na gansa A-laying
Limang gintong singsing
Apat na tumatawag na mga ibon
Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras


[Taludtod 7]
Sa ikapitong araw ng Pasko, ipinadala sa akin ang aking tunay na pag -ibig
Pitong Swans A-Swimming
Anim na gansa A-laying
Limang gintong singsing
Apat na tumatawag na mga ibon
Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 8]
Sa ikawalong araw ng Pasko, ipinadala sa akin ang aking tunay na pag -ibig
Walong maids a-milking
Pitong Swans A-Swimming


Anim na gansa A-laying
Limang gintong singsing
Apat na tumatawag na mga ibon
Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 9]
Sa ikasiyam na araw ng Pasko, ipinadala sa akin ng aking tunay na pag -ibig
Siyam na pagsayaw ng mga kababaihan
Walong maids a-milking
Pitong Swans A-Swimming
Anim na gansa A-laying
Limang gintong singsing


Apat na tumatawag na mga ibon
Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 10]
Sa ika -sampung araw ng Pasko, ipinadala sa akin ng aking tunay na pag -ibig
Sampung Lords a-leaping
Siyam na pagsayaw ng mga kababaihan
Walong maids a-milking
Pitong Swans A-Swimming
Anim na gansa A-laying
Limang gintong singsing
Apat na tumatawag na mga ibon


Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 11]
Sa ikalabing isang araw ng Pasko, ipinadala sa akin ng aking tunay na pag -ibig
Labing isang piper piping
Sampung Lords a-leaping
Siyam na pagsayaw ng mga kababaihan
Walong maids a-milking
Pitong Swans A-Swimming
Anim na gansa A-laying
Limang gintong singsing
Apat na tumatawag na mga ibon


Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng peras

[Taludtod 12]
Sa ikalabing dalawang araw ng Pasko, ipinadala sa akin ng aking tunay na pag -ibig
Labindalawang drummers drumming
Labing isang piper piping
Sampung Lords a-leaping
Siyam na pagsayaw ng mga kababaihan
Walong maids a-milking
Pitong Swans A-Swimming
Anim na gansa A-laying
Limang gintong singsing


Apat na tumatawag na mga ibon
Tatlong Pranses na hens
Dalawang pagong kalapati, at
Isang partridge sa isang puno ng perasSanderlei Sanderlei

#sanderlei