MENU (C)

Emkal - Oublie-moi - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)

Nehzia on the track. Damn Ney, your keys are fire. No, no
Na, na (Na, na). Mmh, eh (Eh, eh). Tu m'l'as mise à l'envers (Oh, ouh)
Eh! J'comptais sur toi. Na, na, na (Na, na, na)
Mon cœur, j'avais du mal à le donner, tu as pas fait c'que tu m'as promis

#sanderlei #Emkal #CoeurOuvert #TaylorSwift #lyrics #TikTok #REMIX


Emkal - Oublie-moi (Lyrics)

Nehzia on the track. Damn Ney, your keys are fire. No, no
Na, na (Na, na). Mmh, eh (Eh, eh). Tu m'l'as mise à l'envers (Oh, ouh)
Eh! J'comptais sur toi. Na, na, na (Na, na, na)
Mon cœur, j'avais du mal à le donner, tu as pas fait c'que tu m'as promis
J't'ai fait confiance, je l'ai regretté, avec du temps, j'm'en suis remis
C'est d'ma faute, j'aurais pas dû, la trahison, ça fait mal mais ça peut pas m'tuer
Tu comptais pour moi, j't'ai tout donné, le refaire une autre fois ? Plus jamais

[Pré-refrain]
Les yeux vers les cieux (Vers les cieux), mon cœur, tu l'as fendu en deux
Tu as brisé c'qui m'était le plus précieux

[Refrain]
J't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers (Tu m'l'as mise à l'envers)
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même (Faut qu'compter sur soi-même)
Ah, j't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers (Tu m'l'as mise à l'envers)
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même (Faut qu'compter sur soi-même)

[Post-refrain]
Oublie-moi, moi, moi, moi, moi
Oublie-moi, moi, moi, c'est fait
Oublie-moi, moi, on s'reverra plus jamais (Plus jamais)
Oublie-moi, moi, moi, moi, moi
Oublie-moi, moi, moi, c'est fait
Oublie-moi, moi, on s'reverra plus jamais (Plus jamais, ah)

[Couplet 2]Du coup, j'ai compris (Ouais) qu'on n'était pas les mêmes (Na, na)
Oublie-moi, fais ta route et je fais la mienne (Ouais, ouais)
J'ai pas la haine, le meilleur, je te le souhaite (Je te le souhaite)
Mais reviens plus jamais, tu es sortie de ma tête
Avant, j'regardais toutes nos photos et j'me demandais qui avait fauté
Tu comptais pour moi, j't'ai tout donné, le refaire une autre fois ? Plus jamais

[Pré-refrain]
Les yeux vers les cieux, mon cœur, tu l'as fendu en deux
Tu as brisé c'qui m'était le plus précieux

[Refrain]
J't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers (Tu m'l'as mise à l'envers)
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même (Faut qu'compter sur soi-même)


Ah, j't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers (Tu m'l'as mise à l'envers)
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même (Faut qu'compter sur soi-même)

[Post-refrain]
Oublie-moi, moi, moi, moi, moi
Oublie-moi, moi, moi, c'est fait
Oublie-moi, moi, on s'reverra plus jamais (Plus jamais)
Oublie-moi, moi, moi, moi, moi (Oublie-moi)
Oublie-moi, moi, moi, c'est fait
Oublie-moi, moi, on s'reverra plus jamais (Plus jamais)

[Outro]
Oublie-moi
Nan, oublie-moi


Nan, oublie-moi
On s'reverra jamais
J't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même


Emkal - Oublie-moi - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)


Nehzia sa track. Damn Ney, ang iyong mga susi ay apoy. Hindi hindi
Na, Na (na, Na). Mmh, eh (eh, eh). Inilagay mo ito baligtad (oh, ouh)
Hoy! Nabibilang kita. NA, NA, NA (NA, NA, NA)
Ang aking puso, nahihirapan akong ibigay ito, hindi mo ginawa ang ipinangako mo sa akin
Pinagkakatiwalaan kita, pinagsisihan ko ito, sa oras, nakuha ko ito
Kasalanan ko, hindi ako dapat magkaroon, pagkakanulo, masakit ngunit hindi ito mapatay sa akin
Mahalaga ka sa akin, ibinigay ko sa iyo ang lahat, gawin itong muli sa ibang oras? Hindi na muli

[Bago mag chorus]


Mga mata sa kalangitan (sa kalangitan), aking puso, hinati mo ito sa dalawa
Sinira mo kung ano ang pinakamahalaga sa akin

[Koro]
Pinagkakatiwalaan kita ngunit inilagay mo ito baligtad (inilagay mo ito baligtad)
Nagbibilang ako sa iyo ngunit ipinakita mo sa akin na kailangan mong umasa sa iyong sarili (kailangan mong umasa sa iyong sarili)
Ah, pinagkakatiwalaan kita ngunit inilagay mo ito baligtad (inilagay mo ito baligtad)
Nagbibilang ako sa iyo ngunit ipinakita mo sa akin na kailangan mong umasa sa iyong sarili (kailangan mong umasa sa iyong sarili)

[Post Chorus]
Kalimutan mo ako, ako, ako, ako, ako
Kalimutan mo ako, ako, ako, tapos na
Kalimutan mo ako, ako, hindi na tayo makakakita ulit (hindi na ulit)
Kalimutan mo ako, ako, ako, ako, ako


Kalimutan mo ako, ako, ako, tapos na
Kalimutan mo ako, ako, hindi na tayo makakakita ulit (hindi na ulit, ah)

[Taludtod 2]
Bigla, naintindihan ko (oo) na hindi kami pareho (na, na)
Kalimutan mo ako, pumunta ka sa iyong paraan at pupunta ako sa akin (oo, oo)
Wala akong poot, ang pinakamahusay, nais ko sa iyo (nais kita)
Ngunit hindi na bumalik muli, lumabas ka sa aking ulo
Bago, tiningnan ko ang lahat ng aming mga larawan at nagtaka ako kung sino ang gumawa ng mali
Mahalaga ka sa akin, ibinigay ko sa iyo ang lahat, gawin itong muli sa ibang oras? Hindi na muli

[Bago mag chorus]
Mga mata sa kalangitan, puso ko, hinati mo ito sa dalawa
Sinira mo kung ano ang pinakamahalaga sa akin[Koro]
Pinagkakatiwalaan kita ngunit inilagay mo ito baligtad (inilagay mo ito baligtad)
Nagbibilang ako sa iyo ngunit ipinakita mo sa akin na kailangan mong umasa sa iyong sarili (kailangan mong umasa sa iyong sarili)
Ah, pinagkakatiwalaan kita ngunit inilagay mo ito baligtad (inilagay mo ito baligtad)
Nagbibilang ako sa iyo ngunit ipinakita mo sa akin na kailangan mong umasa sa iyong sarili (kailangan mong umasa sa iyong sarili)

[Post Chorus]
Kalimutan mo ako, ako, ako, ako, ako
Kalimutan mo ako, ako, ako, tapos na
Kalimutan mo ako, ako, hindi na tayo makakakita ulit (hindi na ulit)
Kalimutan mo ako, ako, ako, ako, ako (kalimutan mo ako)
Kalimutan mo ako, ako, ako, tapos na
Kalimutan mo ako, ako, hindi na tayo makakakita ulit (hindi na ulit)[Higit sa]
Kalimutan mo ako
Nah, kalimutan mo ako
Nah, kalimutan mo ako
Hindi na tayo makakakita ulit
Pinagkakatiwalaan kita ngunit inilagay mo ito baligtad
Nagbibilang ako sa iyo ngunit ipinakita mo sa akin na kailangan mo lang umasa sa iyong sariliSanderlei Sanderlei

#sanderlei