MENU (C)

You & Me - JENNIE 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight

#sanderlei #JENNIE #YouAndMe #Moonlight #TaylorSwift #lyrics #TikTok #REMIX


You & Me - JENNIE 「Lyrics」

I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight

[Verse 1]
You know I got ya
Ain't nobody got you like that
Ain't nobody gonna have your back like the way I do
Love me, just say you do
You know you got me
Everything I do, everything I did
Everything I wished I was will make me feel alright
I'm just saying, so

[Pre-Chorus]
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do

[Chorus]
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can seeIt's just you and me tonight
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight

[Post-Chorus]
Look at you, now look at me
Are you ever, ever gonna find someone like this?
Look at you, now look at me
Are you ever, ever gonna find someone like this?

[Verse 2]
Your love makes my heart skips struck


Just a little touch, my world stops
Finally, I know that you're mine
I don't wanna fall
Don't wanna play this game of love, oh-eh-oh
There's no way to hide

[Pre-Chorus]
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do


[Chorus]
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight

[Post-Chorus]
Look at you, now look at me
Are you ever, ever gonna find someone like this?
Look at you, now look at me


Are you ever, ever gonna find someone like this?
(Ever, ever gonna find someone like this)
(Someone like this)

[Outro]
I don't care 'bout your first love
This should be your last one
Looking like your love is won
You look better on me that's fashion
Vogue walks, kill shots, lights, camera, action
Never been in love or never love me now, eh
Never tell him, better tell him, better not change
I want you, I love me, and my way
Which one I love better, better off not sayingYou & Me - JENNIE 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Mahal kita at ako
Sayawan sa liwanag ng buwan
Walang makakakita
Ikaw lang at ako ngayong gabi

[Taludtod 1]
Alam mong nakuha ko ya
Hindi ba may ganyan ang ganyan
Hindi ba walang makakaya sa iyong likuran tulad ng ginagawa ko
Mahal mo ako, sabihin mo lang na gawin mo
Alam mong nakuha mo ako
Lahat ng ginagawa ko, lahat ng ginawa ko
Lahat ng nais ko ay magpapasaya sa akin


Sinasabi ko lang, ganoon

[Bago mag chorus]
gustung-gusto ko talaga ito
Wala sa mundo ang makakaramdam sa akin
Ang paraang ginagawa mo, ang mga bagay na ginagawa mo
gustung-gusto ko talaga ito
Wala sa mundo ang makakaramdam sa akin
Ang paraang ginagawa mo, ang mga bagay na ginagawa mo

[Koro]
Mahal kita at ako
Sayawan sa liwanag ng buwan
Walang makakakita


Ikaw lang at ako ngayong gabi
Mahal kita at ako
Sayawan sa liwanag ng buwan
Walang makakakita
Ikaw lang at ako ngayong gabi

[Post-Chorus]
Tumingin sa iyo, ngayon tingnan mo ako
Ikaw ba, kailanman ay makakahanap ba ng isang tulad nito?
Tumingin sa iyo, ngayon tingnan mo ako
Ikaw ba, kailanman ay makakahanap ba ng isang tulad nito?

[Taludtod 2]
Ang iyong pag -ibig ay nagpapasaya sa aking puso


Konting ugnay lang, huminto ang mundo ko
Sa wakas, alam ko na ako ay akin
Ayokong mahulog
Huwag nais na i-play ang larong ito ng pag-ibig, oh-eh-oh
Walang paraan upang itago

[Bago mag chorus]
gustung-gusto ko talaga ito
Wala sa mundo ang makakaramdam sa akin
Ang paraang ginagawa mo, ang mga bagay na ginagawa mo
gustung-gusto ko talaga ito
Wala sa mundo ang makakaramdam sa akin
Ang paraang ginagawa mo, ang mga bagay na ginagawa mo


[Koro]
Mahal kita at ako
Sayawan sa liwanag ng buwan
Walang makakakita
Ikaw lang at ako ngayong gabi
Mahal kita at ako
Sayawan sa liwanag ng buwan
Walang makakakita
Ikaw lang at ako ngayong gabi

[Post-Chorus]
Tumingin sa iyo, ngayon tingnan mo ako
Ikaw ba, kailanman ay makakahanap ba ng isang tulad nito?
Tumingin sa iyo, ngayon tingnan mo ako


Ikaw ba, kailanman ay makakahanap ba ng isang tulad nito?
(Kailanman, kailanman makahanap ng isang tulad nito)
(Isang tao tulad nito)

[Outro]
Wala akong pakialam 'bout your first love
Ito ang dapat mong maging huli mo
Mukhang nanalo ang iyong pag -ibig
Mas maganda ka sa akin na fashion
Naglalakad ang Vogue, pumatay ng mga shot, ilaw, camera, aksyon
Hindi kailanman naging pag -ibig o hindi ako mahal ngayon, eh
Huwag kailanman sabihin sa kanya, mas mahusay na sabihin sa kanya, mas mabuti na huwag magbago
Gusto kita, mahal kita, at ang paraan ko
Alin ang mas mahal ko, mas mahusay na hindi sinasabi
Sanderlei Sanderlei

#sanderlei