MENU (C)

Taylor Swift - Glitch - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)

We were supposed to be just friends
You don't live in my part of town, but maybe I'll see you out some weekend
Depending on what kind of mood and situationship I'm in
And what's in my system

#sanderlei #TaylorSwift #Glitch #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - Glitch (Lyrics)

We were supposed to be just friends
You don't live in my part of town, but maybe I'll see you out some weekend
Depending on what kind of mood and situationship I'm in
And what's in my system

[Chorus]
I think there's been a glitch, oh, yeah
Five seconds later, I'm fastening myself to you with a stitch, oh, yeah
And I'm not even sorry, nights are so starry
Blood moonlit
It must be counterfeit
I think there's been a glitch, oh, yeah

[Verse 2]
I was supposed to sweat you out
In search of glorious happenings of happenstance on someone else's playground
But it's been two-thousand one-hundred ninety days of our love blackout
(Our love is blacking out)
The system's breaking down
(The system's breaking down)

[Chorus]
I think there's been a glitch, oh, yeah
Five seconds later, I'm fastening myself to you with a stitch, oh, yeah
And I'm not even sorry, nights are so starry
Blood moonlit
It must be counterfeitI think there's been a glitch

[Bridge]
A brief interruption, a slight malfunction
I'd go back to wanting dudes who give nothing
I thought we had no chance
And that's romance, let's dance

[Chorus]
Glitch, oh, yeah
Five seconds later, I'm fastening myself to you with a stitch, oh, yeah
And I'm not even sorry, nights are so starry
Blood moonlit
It must be counterfeit (It must be counterfeit)


I think there's been a glitch


Taylor Swift - Glitch - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)


Kaibigan lang tayo
Hindi ka nakatira sa aking bahagi ng bayan, ngunit marahil ay makikita kita sa katapusan ng linggo
Depende sa kung anong uri ng kalagayan at sitwasyon ako
At ano ang nasa system ko

[Koro]
Sa palagay ko nagkaroon ng glitch, oh, oo
Pagkalipas ng limang segundo, pinasimulan ko ang aking sarili sa iyo ng isang tusok, oh, oo
At hindi man ako humihingi ng paumanhin, ang mga gabi ay sobrang starry
Dugo Moonlit
Dapat itong peke
Sa palagay ko nagkaroon ng glitch, oh, oo[Taludtod 2]
Pawis na kita
Sa paghahanap ng maluwalhating mga pangyayari ng pangyayari sa palaruan ng ibang tao
Ngunit ito ay dalawang libong isang daang siyamnapung araw ng aming pag-ibig blackout
(Ang aming pag -ibig ay nagdidilim)
Bumabagsak ang system
(Ang pagbagsak ng system)

[Koro]
Sa palagay ko nagkaroon ng glitch, oh, oo
Pagkalipas ng limang segundo, pinasimulan ko ang aking sarili sa iyo ng isang tusok, oh, oo
At hindi man ako humihingi ng paumanhin, ang mga gabi ay sobrang starry
Dugo Moonlit


Dapat itong peke
Sa tingin ko nagkaroon ng glitch

[Bridge]
Isang maikling pagkagambala, isang bahagyang madepektong paggawa
Babalik ako sa pagnanais ng mga dudes na walang nagbibigay
Akala ko wala kaming pagkakataon
At iyon ang pag -ibig, sumayaw tayo

[Koro]
Glitch, oh, oo
Pagkalipas ng limang segundo, pinasimulan ko ang aking sarili sa iyo ng isang tusok, oh, oo
At hindi man ako humihingi ng paumanhin, ang mga gabi ay sobrang starry
Dugo Moonlit


Dapat itong peke (dapat itong peke)
Sa tingin ko nagkaroon ng glitchSanderlei Sanderlei

#sanderlei