MENU (L)

King Monada - AYE KUWA (Lyrics)

Ke kgale nkhe mosala ka morao
Ke kgale nkhe mosala ka morao
Nkhe monyaka, akhea nnyake akhe nshatola
Nkhe mmotša ore o nseisa ka batho

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


King Monada - AYE KUWA (Lyrics)

Ke kgale nkhe mosala ka morao
Ke kgale nkhe mosala ka morao
Nkhe monyaka, akhea nnyake akhe nshatola
Nkhe mmotša ore o nseisa ka batho

Ke kgale nkhe mosala ka morao
Ke kgale nkhe mosala ka morao
Nkhe monyaka, akhea nnyake akhe nshatola
Nkhe mmotša ore o nseisa ka batho

O rekile le koloi
Bomawe ba mpitša
Bare o letšhitše bofebe


Bare wa shoma
Bare ke motshwarele, a boye morao
Ene zwaore wa shoma akena taba

[King Monada: Chorus]
Kgale nkhe monyaka akhe mbhambhisa
Nako yawe e pudhile
Aye kuwa yoo, oooh
Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo

Nako yawe e pudhile
Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo


Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo

Kgale nkhe monyaka akhe mbhambhisa
Nako yawe e pudhile
Aye kuwa yoo, oooh
Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo

(Yoh nna weee x9)

[CK The DJ:]
Ampese ke hwile
Ampese ke hwile wena


Ampese ke hwile ka pelo
Akhe njolela, nkhe opela tshwarelo
Okare o jodhe nna

Ene wa dzeba ke mo kwatamedhe
Nkhe reteletša ore a nrate
Yenngwe e dho re bolayao ke mojolo
Ay, eke paledhe o hwa ka ye nna nka se kha hwa

Kere ampese ke hwile
Ampese ke hwile wena
Ampese ke hwile ka pelo
Akhe njolela, nkhe opela tshwarelo
Okare o jodhe nna[King Monada: Chorus]
Kgale nkhe monyaka akhe mbhambhisa
Nako yawe e pudhile
Aye kuwa yoo, oooh
Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo

Nako yawe e pudhile
Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo

[CK The DJ:]


O nyakedhe a mpolaile nna
Kere ampese ke hwile
Ampese ke hwile wena
Ampese ke hwile ka pelo
Akhe njolela, nkhe opela tshwarelo
Okare o jodhe nna

[King Monada & CK The DJ: Outro]
Kgale nkhe monyaka akhe mbhambhisa
Nako yawe e pudhile
Aye kuwa yoo, oooh
Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo


Nako yawe e pudhile
O bona a wele
O nnyaka morao
Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo
Aye kuwa yoo