MENU (X)

Star Walkin - Lil Nas X 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'

by Sanderlei Silveira - 08/04/2023 - US

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Star Walkin - Lil Nas X 「Lyrics」

Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin' (I'm star walkin')

[Verse 1]
On a mission to get high up, I know that I'ma die
Reachin' for a life that I don't really need at all
Never listened to replies, learned a lesson from the wise


You should never take advice from a nigga that ain't try

[Pre-Chorus]
They said I wouldn't make it out alive
They told me I would never see the rise
That's why I gotta kill 'em every time
Gotta watch 'em bleed, too

[Chorus]
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'
Don't ever say it's over if I'm breathin'


Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin' (I'm star walkin')

[Verse 2]
Been that nigga since I came out my mama (Woo)
Thankin' God Daddy never wore a condom (Woo)
Prove 'em wrong every time 'til it's normal
Why worship legends when you know that you can join 'em?
Th-These niggas don't like me, they don't like me
Likely, they wanna fight me
Come on, try it out, try me
They put me down, but I never cried out, "Why me?"
Word from the wise, don't put worth inside a nigga that ain't try[Pre-Chorus]
They said I wouldn't make it out alive
They told me I would never see the rise
That's why I gotta kill 'em every time
Gotta watch 'em bleed, too

[Chorus]
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'


I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin' (I'm star walkin')

[Post-Chorus]
(I'm star walkin')

[Outro]
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'


Star Walkin - Lil Nas X 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Huwag kailanman sabihin na tapos na kung ako ay hininga '
Racin 'sa liwanag ng buwan at ako ay bilis'


Pupunta ako sa mga bituin, handa nang lumayo
Star walkin 'ako
Huwag kailanman sabihin na tapos na kung ako ay hininga '
Racin 'sa liwanag ng buwan at ako ay bilis'
Pupunta ako sa mga bituin, handa nang lumayo
Star walkin 'ako (star walkin' ako))

[Taludtod 1]
Sa isang misyon upang makakuha ng mataas, alam kong namatay ako
Maabot 'para sa isang buhay na hindi ko talaga kailangan
Hindi kailanman nakinig sa mga tugon, natutunan ng isang aralin mula sa matalino
Hindi ka dapat kumuha ng payo mula sa isang nigga na hindi subukan

[Bago mag chorus]


Sinabi nila na hindi ko ito mabubuhay
Sinabi nila sa akin na hindi ko na makikita ang pagtaas
Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong patayin sa tuwing
Gotta watch 'em bleed din

[Koro]
Huwag kailanman sabihin na tapos na kung ako ay hininga '
Racin 'sa liwanag ng buwan at ako ay bilis'
Pupunta ako sa mga bituin, handa nang lumayo
Star walkin 'ako
Huwag kailanman sabihin na tapos na kung ako ay hininga '
Racin 'sa liwanag ng buwan at ako ay bilis'
Pupunta ako sa mga bituin, handa nang lumayo
Star walkin 'ako (star walkin' ako))[Taludtod 2]
Naging nigga mula nang lumabas ako ng aking mama (woo)
Salamat sa diyos na tatay ay hindi kailanman nagsuot ng condom (woo)
Patunayan na mali sa tuwing 'ito ay normal
Bakit ang mga alamat ng pagsamba kapag alam mong maaari kang sumali?
Th-these niggas ayaw sa akin, hindi nila ako gusto
Malamang, nais nila akong labanan
Halika, subukan ito, subukan mo ako
Ibinaba nila ako, ngunit hindi ako sumigaw, "Bakit ako?"
Salita mula sa matalino, huwag maglagay ng halaga sa loob ng isang nigga na hindi subukan

[Bago mag chorus]
Sinabi nila na hindi ko ito mabubuhay


Sinabi nila sa akin na hindi ko na makikita ang pagtaas
Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong patayin sa tuwing
Gotta watch 'em bleed din

[Koro]
Huwag kailanman sabihin na tapos na kung ako ay hininga '
Racin 'sa liwanag ng buwan at ako ay bilis'
Pupunta ako sa mga bituin, handa nang lumayo
Star walkin 'ako
Huwag kailanman sabihin na tapos na kung ako ay hininga '
Racin 'sa liwanag ng buwan at ako ay bilis'
Pupunta ako sa mga bituin, handa nang lumayo
Star walkin 'ako (star walkin' ako))


[Post-Chorus]
(Star walkin 'ako))

[Outro]
Huwag kailanman sabihin na tapos na kung ako ay hininga '
Racin 'sa liwanag ng buwan at ako ay bilis'
Pupunta ako sa mga bituin, handa nang lumayo
Star walkin 'akoLyrics by Sanderlei

#sanderlei