MENU (8)

O Come, O Come, Emmanuel - Nederlandse Vertaling - Christmas Songs 「Songtekst」

O come, O come, Emmanuel
And ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear


O Come, O Come, Emmanuel 「Songtekst」 - Christmas Songs

O come, O come, Emmanuel
And ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear

[Refrain]
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel

[Verse 2]
O come, O come, Thou Lord of might
Who to Thy tribes, on Sinai's height
In ancient times didst give the law


In cloud, and majesty and awe

[Refrain]
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel

[Verse 3]
O come, Thou Rod of Jesse, free
Thine own from Satan's tyranny
From depths of hell Thy people save
And give them victory o'er the grave

[Refrain]
Rejoice! Rejoice! Emmanuel


Shall come to thee, O Israel

[Verse 4]
O come, Thou Dayspring, come and cheer
Our spirits by Thine advent here
Disperse the gloomy clouds of night
And death's dark shadows put to flight

[Refrain]
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel

[Verse 5]
O come, Thou Key of David, come


And open wide our heavenly home
Make safe the way that leads on high
And close the path to misery

[Refrain]
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel

[Verse 6]
O come, Thou Wisdom from on high
And order all things, far and nigh
To us the path of knowledge show
And cause us in her ways to go


[Refrain]
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel

[Verse 7]
O come, desire of nations, bind
In one the hearts of all mankind
Bid Thou our sad divisions cease
And be Thyself our King of peace

[Refrain]
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel


O Come, O Come, Emmanuel - Nederlandse Vertaling - Christmas Songs 「Songtekst」O Kom, O Kom, Emmanuel
En Ransom Captive Israel
Dat rouwt hier in eenzame ballingschap
Totdat de Zoon van God verschijnt

[Nalaten]
Verheugen! Verheugen! Emmanuel
Zal bij u komen, o Israël

[Vers 2]
O Kom, o Kom, gij Lord of Mis
Wie naar uw stammen, op de lengte van Sinaï
In de oudheid gaf de wet
In wolk, en majesteit en ontzag[Nalaten]
Verheugen! Verheugen! Emmanuel
Zal bij u komen, o Israël

[Vers 3]
O Kom, gij staaf van Jesse, gratis
Uw eigen van Satan's tirannie
Van diepten van de hel die uw mensen besparen
En geef ze overwinning van het graf

[Nalaten]
Verheugen! Verheugen! Emmanuel
Zal bij u komen, o Israël[Vers 4]
O Kom, gij dayspring, kom en juichen
Onze geesten van Thine Advent hier
Verspreid de sombere wolken van de nacht
En de donkere schaduwen van de dood naar de vlucht

[Nalaten]
Verheugen! Verheugen! Emmanuel
Zal bij u komen, o Israël

[Vers 5]
O Kom, gij sleutel van David, kom
En open ons hemelse thuis


Maak veilig de manier waarop het op hoog leidt
En sluit het pad naar ellende

[Nalaten]
Verheugen! Verheugen! Emmanuel
Zal bij u komen, o Israël

[Vers 6]
O Kom, gij wijsheid van op hoog
En bestel alle dingen, ver en nabij
Voor ons het pad van kennisshow
En ons op haar manieren om te gaan

[Nalaten]


Verheugen! Verheugen! Emmanuel
Zal bij u komen, o Israël

[Vers 7]
O Kom, verlangen van naties, binden
In een harten van de hele mensheid
Bied je onze trieste divisies op
En wees jezelf onze koning van vrede

[Nalaten]
Verheugen! Verheugen! Emmanuel
Zal bij u komen, o Israël