MENU (3)

We Don't Talk About Bruno - Encanto 「Besedilo」 - Slovenski prevod

We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno, but
It was my wedding day


We Don't Talk About Bruno - Encanto 「Besedilo」

We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno, but
It was my wedding day

[FÉLIX]
It was our wedding day

[PEPA]
We were getting ready
And there wasn't a cloud in the sky

[FÉLIX]
No clouds allowed in the sky[PEPA]
Bruno walks in with a mischievous grin

[FÉLIX]
Thunder

[PEPA]
You're telling the story or am I?

[FÉLIX]
I'm sorry, mi vida, go on

[PEPA]


Bruno says, "It looks like rain"

[FÉLIX]
Why did he tell us?

[PEPA]
In doing so, he floods my brain

[FÉLIX]
Abuela gets the umbrellas

[PEPA]
Married in a hurricane


[FÉLIX]
What a joyous day but anyway

[PEPA & FÉLIX]
We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno

[DOLORES]
Hey, grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling
I can always hear him sort of muttering and mumbling
I associate him with the sound of falling sand, ch-ch-ch
It's a heavy lift with a gift so humbling
Always left Abuela and the family fumbling
Grappling with prophecies they couldn't understand


Do you understand?

[CAMILO]
A seven-foot frame, rats along his back
When he calls your name it all fades to black
Yeah, he sees your dreams and feasts on your screams (Hey)

[PEPA & CAMILO]
We don't talk about Bruno, no, no, no

[DOLORES]
No, No

[PEPA & CAMILO]


We don't talk about Bruno

[DOLORES]
We don't talk about Bruno

[TOWNSPERSON 1]
He told me my fish would die, the next day, dead

[ENSEMBLE]
No, no

[TOWNSPERSON 2]
He told me I'd grow a gut and just like he said


[ENSEMBLE]
No, no

[TOWNSPERSON 3]
He said that all my hair would disappear, now, look at my head

[ENSEMBLE]
No, No
Your fate is sealed when your prophecy is read

[ISABELA]
He told me that the life of my dreams
Would be promised, and someday be mine
He told me that my power would grow


Like the grapes that thrive on the vine

[ABELA ALMA]
Óye, Mariano's on his way

[DOLORES]
He told me that the man of my dreams
Would be just out of reach
Betrothed to another
It's like I hear him, now

[ISABELA]
Hey sis, I want not a sound out of you


[DOLORES]
It's like I can hear him now, I can hear him now

[MIRABEL]
Um, Bruno
Yeah, about that Bruno
I really need to know about Bruno
Give me the truth and the whole truth, Bruno

[CAMILO]
Isabela, your boyfriend's here

[ABUELA ALMA & ISABELA]
Time for dinner


[CAMILO]
A seven-foot frame, rats along his back
[PEPA]
It was my wedding day
[FÉLIX]
It was our wedding day
[ISABELA]
He told me that the life of my dreams
[DOLORES]
Grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling
[CAMILO]
When he calls your name it all fades to black
[PEPA]
We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky


[FÉLIX]
No clouds allowed in the sky
[ISBELA]
Would be promised and some day be mine
[DOLORES]
I can always hear him sort of muttering and mumbling
I associate him with the sound of falling sand, ch-ch-ch
[CAMILO]
Yeah, he sees your dreams
[PEPA]
Bruno walks in with a mischievous grin
[ISABELA]
He told me that my power would grow
[DOLORES]


It's a heavy lift with a gift so humbling
[CAMILO]
And feasts on your screams
[FÉLIX]
Thunder
[PEPA]
You're telling the story or am I?
[FÉLIX]
I'm sorry mi vida go on
[ISABEL]
Like the grape that thrive on the vine, on the vine
[DOLORES]
Always left Abuela and the family fumbling
Grappling with prophecies they couldn't understand


Do you understand
[ABUELA ALMA]
Óye, Mariano's on his way
[PEPA]
Bruno says, "It looks like rain"
[FÉLIX]
Why did he tell us?
[CAMILO]
Seven-foot frame, rats along his back
[ISABELA]
He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine
[DOLORES]
He told me that the man of my dreams would be just out of reach
[PEPA]


In doing so, he floods my brain
[FÉLIX]
Abuela gets the umbrella
[CAMILO]
When he calls your name it all fades to black
[DOLORES]
Betrothed to another, another
[PEPA]
Married in a hurricane
[FÉLIX]
What a gorgeous day
[DOLORES]
And I'm fine, and I'm fine, and I'm fine, I'm fine
[ENSEMBLE]


He's here
Don't talk about Bruno, no
[MIRABEL]
Why did I talk about Bruno?
[ENSEMBLE]


We Don't Talk About Bruno - Encanto 「Besedilo」 - Slovenski prevod


Nehovoríme o bruno, nie, nie, nie
Nehovoríme o Bruno, ale
Bol to môj svadobný deň

[Félix]
Bol to náš svadobný deň

[Pepa]
Pripravili sme sa


A na oblohe nebol oblak

[Félix]
Na oblohe nie sú povolené žiadne mraky

[Pepa]
Bruno chodí so zlomyseľným úsmevom

[Félix]
Hrom

[Pepa]
Hovoríte príbeh alebo som?


[Félix]
Prepáčte, Mi Vida, pokračujte

[Pepa]
Bruno hovorí: "Vyzerá to ako dážď"

[Félix]
Prečo nám povedal?

[Pepa]
Pritom, povodne môj mozog

[Félix]
Abuela dostane dáždniky[Pepa]
Ženatý v hurikáne

[Félix]
Aký radostný deň, ale rovnako

[Pepa & Félix]
Nehovoríme o bruno, nie, nie, nie
Nehovoríme o Bruno

[DOLORES]
Hej, rástla žiť v strachu z bruno koktacieho alebo klopu
Vždy ho môžem počuť druh mumlať a mumlať


Spojím ho so zvukom padajúceho piesku, CH-CH-CH
Je to ťažký výťah s darom tak pokorným
Vždy opustil Abuela a rodinnú fumbujúcu
Zápas s proroctmi, ktoré nemohli pochopiť
Rozumieš?

[Camlo]
Sedem nožný rám, potkany pozdĺž chrbta
Keď volá vaše meno, všetko zmizne na čiernu
Áno, vidí vaše sny a sviatky na vašich výkrikoch (hej)

[Pepa & Camilo]
Nehovoríme o bruno, nie, nie, nie


[DOLORES]
Nie nie

[Pepa & Camilo]
Nehovoríme o Bruno

[DOLORES]
Nehovoríme o Bruno

[Mešťanson 1]
Povedal mi, že moja ryba zomrie, nasledujúci deň, mŕtvy

[Ensemble]
Nie nie[Mešťanson 2]
Povedal mi, že by som rástol čreva a rovnako ako povedal

[Ensemble]
Nie nie

[Mešťanson 3]
Povedal, že všetky moje vlasy zmiznú, teraz sa pozrite na moju hlavu

[Ensemble]
Nie nie
Váš osud je zapečatený, keď sa číta vaše proroctvo


[Isabela]
Povedal mi, že život mojich snov
By bol sľúbený, a jedného dňa je moja
Povedal mi, že moja moc by rástla
Ako hrozno, ktoré sa darí na viniči

[Abela Alma]
Óye, Mariano je na ceste

[DOLORES]
Povedal mi, že muž mojich snov
By bolo len mimo dosahu
K sebe
Je to ako keby som ho počul, teraz[Isabela]
Hej sis, chcem z teba zvuk

[DOLORES]
Je to ako keby som ho teraz počul, teraz ho počujem

[Mirabel]
Um, bruno
Áno, o tom Bruno
Naozaj potrebujem vedieť o Bruno
Daj mi pravdu a celú pravdu, bruno

[Camlo]


Isabela, tvoj priateľ tu

[Abuela Alma & Isabela]
Čas na večeru
[Camlo]
Sedem nožný rám, potkany pozdĺž chrbta
[Pepa]
Bol to môj svadobný deň
[Félix]
Bol to náš svadobný deň
[Isabela]
Povedal mi, že život mojich snov
[DOLORES]
Rástli žiť v strachu z bruno koktania alebo kupujúceho


[Camlo]
Keď volá vaše meno, všetko zmizne na čiernu
[Pepa]
Pripravili sme sa a na oblohe nebol cloud
[Félix]
Na oblohe nie sú povolené žiadne mraky
[Isbela]
By bol sľúbil a nejaký deň byť môj
[DOLORES]
Vždy ho môžem počuť druh mumlať a mumlať
Spojím ho so zvukom padajúceho piesku, CH-CH-CH
[Camlo]
Áno, vidí vaše sny
[Pepa]


Bruno chodí so zlomyseľným úsmevom
[Isabela]
Povedal mi, že moja moc by rástla
[DOLORES]
Je to ťažký výťah s darom tak pokorným
[Camlo]
A hody na vašich výkrikoch
[Félix]
Hrom
[Pepa]
Hovoríte príbeh alebo som?
[Félix]
Prepáč mi Vida pokračujte
[Isabel]


Ako hrozno, ktoré sa darí na viniči, na viniči
[DOLORES]
Vždy opustil Abuela a rodinnú fumbujúcu
Zápas s proroctmi, ktoré nemohli pochopiť
Rozumieš
[Abuela Alma]
Óye, Mariano je na ceste
[Pepa]
Bruno hovorí: "Vyzerá to ako dážď"
[Félix]
Prečo nám povedal?
[Camlo]
Sedem-nohy rám, potkany pozdĺž chrbta
[Isabela]


Povedal mi, že život mojich snov by bol sľúbil a jedného dňa je môj
[DOLORES]
Povedal mi, že muž z mojich snov by bolo len mimo dosahu
[Pepa]
Pritom, povodne môj mozog
[Félix]
Abuela dostane dáždnik
[Camlo]
Keď volá vaše meno, všetko zmizne na čiernu
[DOLORES]
Zafarbený na druhú
[Pepa]
Ženatý v hurikáne
[Félix]


Čo nádherný deň
[DOLORES]
[Ensemble]
Je tu
Nehovorte o bruno, nie
[Mirabel]
Prečo som hovoril o Bruno?
[Ensemble]